Splaiul Unirii nr. 6, cladirea B3A, etaj 4, modul 3, sector 4, Bucuresti, Romania
0733.000.034 / 0772.295.840 office@tipique.ro

Noutati

Fonduri nerambursabile 2018
43.000 € > 54.000 € > 97.000 € > 2 mil € > 2,5 mil €

Mai multe noutati

Crame

 

crame

 

Submasura 4.1-Investitii in exploatatii agricole

Cine poate beneficia de fonduri europene nerambursabile prin aceasta submasura?

Persoane Fizice Autorizate (PFA), Intreprinderi Individuale (I.I.), Intreprinderi Familiale (I.F.), Societati cu Raspundere Limitata (SRL), Societati pe Actiuni (S.A.)

 

Ce tipuri de investitii sunt eligibile prin aceasta submasura?

 • Investiții în înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacități de stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale;
 • Investiţii în înfiinţarea/înlocuirea plantaţiilor pentru strugurii de masă şi alte culturi perene;
 • Înființare şi/ sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi racordări;
 • Investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții în vederea comercializării.
 • Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă;
 • Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei;
 • Investiții in achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

 

Ce tipuri de cheltuieli se pot realiza prin aceasta submasura?

 • Constructia sau modernizarea de căi de acces în fermă, irigații și racordarea la utilități
 • Amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, precum și alte cheltuieli de marketing (înfiintarea unui site – pentru promovarea și comercializarea propriilor produse, etichetarea ca si concept)
 • Achiziţionarea de maşini/ utilaje şi echipamente noi
 • Achiziționarea de mijloace de transport 
 • Înființare de plantații pentru struguri de masă, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protecție pentru grindină și ploaie
 • Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

 

Procent finantare nerambursabila: intre 30% si 90% (pentru procesare 50%)

Finantare nerambursabila: intre 100.000 euro si 2.000.000 euro

 

 

 

FONDURI NERAMBURSABILE

Fonduri jos pe alte pagini

Autoritatea de Management a Programului Operational Regional a publicat ultimul ghid consultativ POR 2.1 - "Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri". Read More
Beneficiari eligibili (fermieri): PFA, I.I., SRL, societati agricole, cooperative, grupuri de producatori, SCA, SCS, SA Mai mult
MASURA 1.3 - "Investitii la bordul navelor de pescuit si selectivitate" Mai mult
Masura 125 - componenta a1) "Irigatii si alte lucrari de imbunatatiri funciare" Mai mult
"Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri" Mai mult
Submasura 6.2 si 6.4 PNDR Mai mult
Submasura 4.1 "Investitii in exploatatii agricole" Mai mult
Axa 1, DMI 1.1., Operatiunea a1) "Sprijin financiar cu valoare cuprinsa intre 1.075.001 - 6.450.000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii" Mai mult
Masura 312 "Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi" Mai mult
Axa 3 Operatiunea 3.1.1 "Sprijinirea accesului la Internet si la serviciile conexe" Mai mult
Axa 4, DMI 4.2 "Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi" Mai mult
Submasura 6.1 "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri Mai mult
Axa 1, DMI 1.3., Operatiunea "Sprijin pentru consultanta acordat intreprinderilor mici si mijlocii" Mai mult
Masura 221 "Prima împădurire a terenurilor agricole" Mai mult
Axa 1, DMI 1.1., Operatiunea c) "Sprijin pentru acesul IMM pe noi piete de internationalozare" Mai mult
Sa formezi o echipa este doar inceputul, sa ramai impreuna este progresul, sa lucrezi impreuna este succesul.
Henry David Thoreau