Splaiul Unirii nr. 6, cladirea B3A, etaj 4, modul 3, sector 4, Bucuresti, Romania
0733.000.034 / 0772.295.840 office@youniqueadvisers.ro

Noutati

Fonduri nerambursabile 2019
43.000 € > 54.000 € > 97.000 € > 0,5 mil € > 3,5 mil €

Mai multe noutati

POR 2.2 (Programul Operational Regional)

 regio

POR 2.2 - octombrie / noiembrie 2019 intre 500.000 si 3.500.000 de euro finantare nerambursabila pentru intreprinderea ta

 

In lunile octombrie / noiembrie 2019, se va lansa Sesiunea de depunere a proiectelor pentru Programul Operational RegionalProgramul Operational RegionalAxa Prioritara 2 - Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlociiPrioritatea de investitii 2.2 - Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor (POR 2.2).

Detalii mai jos: 

MODEL BANNER NEWSLETTER jos por

 

Data lansare apel de depunere proiecte prin platforma mySMIS: octombrie / noiembrie 2019

Valoarea finantarii nerambursabile: intre 500.000 euro si 3.500.000 euro

Intensitatea finantarii: 70% - microintreprinderi si intreprinderi mici, 60% - intreprinderi mijlocii (55% si respectiv 45% pentru societatile din Regiunea de dezvoltare Vest)

Nota: Prin exceptie, contributia maxima a programului la cheltuielile eligibile aferente serviciilor de proiectare si asistenta tehnica este de 50%, indiferent de categoria IMM in care se incadreaza solicitantului proiectul

Durata maxima a proiectului: 12 luni (cu posibilitatea restransa de prelungire la 24 de luni)

Regiuni eligibile: sunt eligibile toate regiunile tarii, cu exceptia regiunii Bucuresti-Ilfov si ITI Delta Dunarii

 

Solicitanti eligibili:

 • IMM-uri care realizeaza investitii in mediul urban cu un numar mediu de angajati: 3 – 249 in anul 2018
 • IMM-uri care realizeaza investitii in mediul rural cu un numar mediu de angajati: 50 – 249 in anul 2018
 • Societatea a fost infiintata inainte de 03.01.2018
 • Societatea are profit din exploatare in anul 2018
 • Investitii localizate in toate regiunile de dezvoltare, cu exceptia: Bucuresti-Ilfov, ITI Delta Dunarii

 

Investitii eligibile:

 • Achizitia de echipamente si utilaje tehnologice
 • Instalatii/echipamente pentru eficienta energetica si surse regenerabile
 • Investitii in active necorporale (software, programe informatice, licente etc)
 • Consultanta, proiectare, obtinere avize, acorduri, autorizatii, studii de teren
 • Constructii si instalatii
 • Realizarea de lucrari de constructii si instalatii pentru hale de productie si cladiri pentru prestari servicii

 

Activitati eligibile:

Industria textila, prelucrare lemn, prelucrare hartie si carton, industria tipografica, fabricarea produselor farmaceutice, fabricarea ambalajelor, industria metalurgica, fabricarea cimentului si produselor din beton, fabricarea motoarelor, fabricarea echipamentelor electrice, fabricarea utilajelor, fabricarea de mobila, reciclare, lucrari de constructii, turism, IT si telecomunicatii, architectura si inginerie, activitati medicale si stomatologice, activitati sportive si recreative.

Proiectul poate fi depus pe mai multe coduri CAEN, cu conditia ca acestea sa fie auxiliare si sa deserveasca acelasi flux productiv/prestari servicii/lucrari.

 

Analiza eligibilitatii:

Pentru analiza societatii dvs ne sunt necesare urmatoarele informatii din Situatiile financiare anuale:

 1. Active totale – date la 31.12.2018
 2. Datorii totale – date la 31.12.2018
 3. Rezultat net – date la 31.12.2017 si 31.12.2018
 4. Capitaluri proprii – date la 31.12.2018
 5. Numar mediu de angajati – date la 31.12.2017 si 31.12.2018
 6. Capital social subscris si varsat – date la 31.12.2018
 7. Prime de capital – date la 31.12.2018
 8. Rezerve din reevaluare – date la 31.12.2018
 9. Rezerve – date la 31.12.2018
 10. Codul CAEN pe care se intentioneaza a se elabora proiectul.
 11. Certificat constatator din care sa reiasa data la care codul CAEN al proiectului a fost autorizat, conform ART.15 din legea 359/2004.

 

Nota:

Cererile de finantare (proiectele) sunt evaluate in ordinea depunerii acestora in platforma mySMIS. Proiectele ce obtin in urma evaluarii un punctaj de minim 75 de puncte intra direct in etapa de precontractare cu Autoritatea de Management.


Lasati-ne un mesaj in formularul de contact si veti fi contactat in 24 de ore de unul dintre consultantii nostrii pentru proiectul dvs. 

Pentru mai multe detalii, consultantii Tipique va stau la dispozitie!

 

 

Pentru mai multe detalii va rugam completati formularul de contact, trimiteti-ne un email la office@tipique.ro sau telefon la 0733.000.034.

More in this category: Agricultura »

FONDURI NERAMBURSABILE

Fonduri jos pe alte pagini

Programul Operational Regional, Axa 2, Prioritatea de investitii 2.2 Mai mult
Beneficiari eligibili (fermieri): PFA, I.I., SRL, societati agricole, cooperative, grupuri de producatori, SCA, SCS, SA Mai mult
Programul Start-Up City Bucharest Mai mult
Submasura 4.3 - componenta a1) "Infrastructura de Irigatii" Mai mult
Programul Startup Nation 2019 Mai mult
Submasura 6.2 si 6.4 PNDR Mai mult
Submasura 4.1 "Investitii in exploatatii agricole" Mai mult
Submasurile 6.2 si 6.4 PNDR Mai mult
Axa 2, Actiunea 2.2.1 Mai mult
Axa 4, DMI 4.2 "Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi" Mai mult
Submasura 6.1 "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri Mai mult
Masura 221 "Prima împădurire a terenurilor agricole" Mai mult
Axa 1, DMI 1.1., Operatiunea c) "Sprijin pentru acesul IMM pe noi piete de internationalozare" Mai mult
Sa formezi o echipa este doar inceputul, sa ramai impreuna este progresul, sa lucrezi impreuna este succesul.
Henry David Thoreau