Splaiul Unirii nr. 6, clădirea B3A, etaj 4, modul 3, sector 4, București, România
0733.000.034 / 0772.295.840 office@younique.ro

Noutăți

Top 5 finanțări nerambursabile / fonduri europene ale anului 2020

Noutati fonduri nerambursabile

Calendarul masurilor PNDR 2016

Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Regionale, Achim Irimescu, a anuntat intr-o conferinta de presa sustinuta la sediul MADR un calendar cu privire la perioadele aproximative în care posibilii beneficiari ai fondurilor europene pot începe să depună proiectele la AFIR. 

 

Acesta i-a asigurat pe beneficiari ca in cel mai scurt timp va efectua modificarile pe ghidurile solicitantului, aferent fiecarei masuri, iar primele masuri de finantare vor fi lansate chiar din luna februarie. Ministrul Irimescu a mai afirmat ca au fost inregistrate nu mai putin de 1700 de propuneri in vederea identificarii celor mai eficiente solutii pentru simplificarea procesului de accesare a banilor europeni.

 

Iata calendarul PNDR 2016:

 

- M01 Formare profesională pentru beneficiarii M10 - februarie 2016 prin apeluri de propuneri de proiecte;

 

- M01 Formare profesională pentru fermieri, în special beneficiarii SM6.1, SM6.3 - martie 2016

 

- M02 Consiliere, elaborare și implementare plan de afaceri pentru beneficiarii SM 6.1 și SM 6.4 - martie 2016

 

- M02 Consiliere, elaborare și implementare plan de afaceri pentru beneficiarii SM 6.2 și SM 6.4 - august 2016, este necesară schemă de ajutor de stat; 

 

- M02 Consiliere pentru înființarea și dezvoltarea formelor asociative ale fermierilor - iunie 2016;

 

- M01 Activități demonstrative și acțiuni de informare pentru fermieri - aprilie 2016;

 

- SM 4.2 Schemă de ajutor de stat (GBER) procesare produse agricole în produse nonagricole, inclusiv în sectorul pomicol - aprilie 2016, în funcție de dezvoltare soft AFIR; 

 

- SM 4.2 Schema de minimis pentru consultanța pentru pregătirea proiectelor de investiții finanțate prin schema GBER agricol, inclusiv în sectorul pomicol - martie 2016, în funcție de dezvoltare soft AFIR;

 

- Schemă ajutor de stat aferentă SM 4.3 Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice, componenta infrastructură de acces silvic - mai 2016, în funcție de dezvoltare soft AFIR;

 

- SM 6.5 Schema pentru micii fermieri - iulie 2016;

 

- Schema de minimis aferentă măsurii 7.2 Scrijin pentru investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică în domeniul educațional și social - aprilie-mai 2016, în funcție de dezvoltare soft AFIR; 

 

- Schema de minimis aferentă submăsurii 7.6 Sprijin acordat pentru stimularea investițiilor asociate conservării patrimoniului și pentru menținerea tradițiilor și moștenirii spirituale - mai 2016, în funcție de dezvoltare soft AFIR; 

 

- SM 8.1 Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și în îmbunătățirea viabilității pădurilor - martie 2016

 

- SM 9.1 Înființarea și funcționarea grupurilor de producători în agricultură și silvicultură, împreună cu SM 9.1a Înființarea și funcționarea grupurilor de producători în sectorul pomicol - aprilie 2016, în funcție de dezvoltare soft APIA și aprobarea noilor norme privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători;

 

- SM 15.1 Serviciul de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor - septembrie-octombrie 2016;

 

- SM 16.1 Cooperare, înființare și funcționare grupuri operaționale, inclusiv în sectorul pomicol - mai 2016;

 

- SM 16.4 Cooperare, lanț scurt inclusiv în sectorul pomicol - aprilie 2016

 

- S.M. 4.1 Investiții în exploatații agricole - martie 2016;

 

- S. M. 4.1a Investiții în exploatații pomicole - martie 2016;

 

- S.M. 4.2 Investiții pentru procesarea/marketingul produselor agricole - martie 2016;

 

- S.M. 4.2A Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol - martie 2016;

 

- SM 4.3 Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice - martie 2016, în funcție de disponibilul financiar;

 

- SM 4.3 Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice, componenta infrastructură de irigații - martie 2016

 

- SM 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri - martie 2016;

 

- SM 6.2 Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale - martie 2016

 

- SM 6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici - martie 2016

 

- SM 6.4 Investiții în crearea și dezvoltarea de activităti neagricole, sesiunea 2016 - martie 2016;

 

- SM 7.2 Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - martie 2016;

 

- SM 7.6 Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural - martie 2016;

 

- LEADER - aprilie 2016;

 

Pentru mai multe detalii, consultantii Tipique va stau la dispozitie!

FONDURI NERAMBURSABILE

Fonduri jos pe alte pagini

Beneficiari eligibili (fermieri): PFA, I.I., SRL, societati agricole, cooperative, grupuri de producatori, SCA, SCS, SA Mai mult
Submasura 4.3 - componenta a1) "Infrastructura de Irigatii" Mai mult
Axa 4, DMI 4.2 "Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi" Mai mult
Masura 221 "Prima împădurire a terenurilor agricole" Mai mult
Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună este progresul, să lucrezi împreună este succesul.
Henry David Thoreau