Splaiul Unirii nr. 6, clădirea B3A, etaj 4, modul 3, sector 4, București, România
0733.000.034 / 0772.295.840 office@younique.ro

Noutăți

Prima ta firmă? Ai deja un business?

Vino la cursul "Antreprenor în 7 pași", 24 - 26 februarie 2020 - detalii AICI

Noutati fonduri nerambursabile

FONDURI NERAMBURSABILE

Programul Operational Regional, Axa 2, Prioritatea de investitii 2.2
Mai mult
Beneficiari eligibili (fermieri): PFA, I.I., SRL, societati agricole, cooperative, grupuri de producatori, SCA, SCS, SA Mai mult
Submasura 4.3 - componenta a1) "Infrastructura de Irigatii" Mai mult

"Programul Startup Nation 2020" Mai mult

Submasurile 6.2 si 6.4 PNDR Mai mult
Investitii in sectorul vinicol Mai mult
Submasurile 6.2 si 6.4 PNDR Mai mult
Axa 2, Actiunea 2.2.1 Mai mult
Axa 4, DMI 4.2 "Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi" Mai mult
Masura 221 "Prima împădurire a terenurilor agricole" Mai mult
Investitii productie si servicii Mai mult
 aippimm pndr

 

Iti prezentam programele cu FINANTARE NERAMBURSABILA ale anului 2020.

Mai jos regasiti draft-ul acestora:


 startup Nation

Lansare program: trimestrul II - 2020
Finantare nerambursabila: 200.000 lei (app. 43.000 euro)
Sprijin nerambursabil: 100%
 

 

- Proiectul se poate implementa cu banii dvs, cu banii de la banca partenera in program (CEC, BCR sau BT) sau prin credit furnizor (cerere de plata)
- Se vor crea minim 3 noi locuri de munca in societate cu norma intreaga pe o perioada de minim 2 ani. Persoanele trebuie sa fie absolventi, someri sau persoane defavorizate
- Prin proiect, finantatorul sustine achizitia de: echipamente de productie, echipamente IT, salarii, chirii, consultanta etc
- Mai mult de 50% din valoarea proiectului trebuie sa fie investita in echipamente de productie, aceasta include si echipamente IT

 

Pentru o consultanta gratuita va rugam completati datele dvs in FORMULAR (click pe link). Va vom contacta in 2 zile lucratoare.

 


 mmaca

COMERT si SERVICII 2020

Lansare program: trimestrul I - 2020
Finantare nerambursabila: 250.000 lei (app. 54.000 euro)
Sprijin nerambursabil: 75%
 

- Cifra de afaceri la 31.12.2018 este realizata peste 50% din veniturile pentru care se elaboreaza proiectul (servicii / comert)
- Societatea are un numar mediu de cel putin 3 angajati la 31.12.2018
- Prin proiect se vor crea minim 3 NOI locuri de munca cu norma intreaga (8 ore/zi) dintre care minim 2 locuri de munca pentru persoane defavorizate (absolventi, someri sau alte persoane defavorizate conform legii). Totodata, aceste locuri de munca nou create si locurile de munca existente pe perioada nedeterminata la data depunerii proiectului trebuie mentinute pe o perioada de 3 ani de la data ultimei plati primite de la finantator
- Ponderea investitiilor in mijloace fixe prevazute la pct 2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnica de calcul) 2.3.6. (electro stivuitoare) din HG 2139/2004 sau obiecte de inventar asimilate grupelor mentionate si software-uri necesare desfasurarii activitatii reprezinta mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri
- Vechimea autorizarii codului CAEN pe care se acceseaza programul sa fie mai mare de 12 de luni (Vechimea activitatii autorizate se verifica in certificatul constatator la punctul Sedii si / sau Activitati autorizate)
- Valoarea procentului aferent contributiei proprii in proiect este de minim 25% din valoarea eligibila a proiectului
- Societatea a obtinut profit din exploatare la 31.12.2018
- Societatea nu a beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul Programului COMERT in ultimii 3 ani. Asociatii sau actionarii care detin mai multe societăti nu pot beneficia de ajutor financiar nerambursabil in cadrul prezentului program decat cu o singură societate, pentru care se verifica statutul de intreprindere unica
- Societatea nu are datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru; solicitantii care au datorii esalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul

 

Pentru o consultanta gratuita va rugam completati datele dvs in FORMULAR (click pe link). Va vom contacta in 2 zile lucratoare.

 


 aimmaipe

MICROINDUSTRIALIZARE 2020

Lansare program: trimestrui I - 2020
Finantare nerambursabila: 450.000 lei (app. 97.000 euro)
Sprijin nerambursabil: 75%

 
- Societatea are cel putin 1 an calendaristic de la data infiintarii
- Societatea este infiintata in zona Bucuresti - Ilfov si este microintreprindere (pana la 9 angajati ca numar mediu in bilantul anului 2018)
- Societatea este infiintata in afara zonei Bucuresti – Ilfov si este intreprindere mica sau mijlocie (peste 9 angajati ca numar mediu in bilantul anului 2017 si 2018)
- Societatea are cel putin 2 angajati la momentul deschiderii aplicatiei electronice
- Societatea / Asociatul NU a mai beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul programelor nationale pentru sprijinirea IMM-urilor in ultimii 3 ani
- Prin proiect se vor crea minim 4 locuri de munca cu norma intreaga (8 ore/zi) dintre care minim 2 locuri de munca pentru persoane defavorizate (absolventi incepand cu anul 2013 de liceu, scoala profesionala, facultate, master etc sau somer sau alte persoane defavorizate conform legii). Totodata, aceste locuri de munca nou create si locurile de munca existente pe perioada nedeterminata la data depunerii proiectului trebuie mentinute pe o perioada de 3 ani de la data ultimei plati primite de la finantator.
- Valoarea procentului aferent contributiei proprii in proiect este de minim 25% din valoarea eligibila a proiectului
- Ponderea investitiilor in mijloace fixe prevazute la pct 2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnica de calcul) 2.3.6. din HG2139/2004 sau obiecte de inventar asimilate grupelor mentionate si software-uri necesare desfasurarii activitatii reprezinta mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri
- Societatea a obtinut profit din exploatare la 31.12.2018
 
Pentru o consultanta gratuita va rugam completati datele dvs in FORMULAR (click pe link). Va vom contacta in 2 zile lucratoare.

 


 agricultura zootehnie

AGRICULTURA si ZOOTEHNIE 2020
 

Submasura 4.1 Investitii in exploatatii agricole

Lansare program: data lansare necunoscuta
Finantare nerambursabila: pana la 2.000.000 euro
Sprijin nerambursabil: de la 30% pana la 90%

 
- Constructia, extinderea, modernizarea si dotarea constructiilor din cadrul fermei, destinate activitatii productive, inclusiv cai de acces in ferma, irigatii in cadrul fermei si racordarea fermei la utilitati si a anexelor aferente activitatii productive desfasurate
- Construirea, amenajarea si dotarea spatiilor de desfacere si comercializare
- Achizitionarea, inclusiv prin leasing de masini/ utilaje si echipamente noi, in limita valorii de piata a bunului respectiv; (ex.: tractoare, remorci agricole/ tehnologice, inclusiv remorcile speciale pentru transportul animalelor vii/ pasari/ albine, combine, utilaje agricole pentru efectuarea lucrarilor solului, infiintarea si intretinerea culturilor, instalatii de evacuare si gestionare a dejectiilor din zootehnie, echipamente aferente bucatariilor furajere, inventarul apicol, generatoare terestre antigrindina etc)
- Cheltuieli generate de infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa si alte culturi perene

 


Submasura 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

Lansare program: data necunoscuta
Suma maxima nerambursabila: 40.000 euro / 50.000 euro
Sprijin nerambursabil: 100%

Submasura 6.1 are ca scop:
- instalarea pentru prima data a tinerilor fermieri, ca sefi/ manageri ai unei exploatatii agricole;
- imbunatatirea managementului, cresterea competitivitatii sectorului agricol, precum si conformitatea cu cerintele de protectie a mediului, igiena si bunastarea animalelor si siguranta la locul de munca;
- submasura va crea posibilitatea tinerilor fermieri rezidenti, cu domiciliul stabil in România cu un minim de cunostinte de baza, sa se instaleze ca sefi/ manageri ai exploatatiei;
- cresterea numarului de tineri fermieri care incep pentru prima data o activitate agricola ca sefi/ manageri de exploatatie;
- incurajarea tinerilor si a familiilor din mediul rural de a se stabili in mediul rural, ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei nationale in general

Exploatatia trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- Exploatatia are o dimensiune economica cuprinsa intre 12.000 – 50.000 SO;
- Exploatatia este inregistrata ca microintreprindere/ intreprindere mica;
- Exploatatia este inregistrata obligatoriu in Registrul Unic de Identificare – APIA, in Registrul agricol si/ sau in Registrul exploatatiilor – ANSVSA

 Pentru o consultanta gratuita va rugam completati datele dvs in FORMULAR (click pe link). Va vom contacta in 2 zile lucratoare.

 


 fabrica de productie

PROCESAREA PRODUSELOR AGRICOLE 2020
 

Submasura 4.2 Sprijin pentru investitii in procesarea / marketingul produselor agricole

Lansare program: data lansare necunoscuta
Finantare nerambursabila: pana la 2.500.000 euro
Sprijin nerambursabil: 40% - 50%

 

- Constructia, extinderea, modernizarea si dotarea cladirilor unitatilor de procesare
- Investitii in producerea si comercializarea  produselor vinicole propuse de  solicitantii care nu figureaza in Registrul Plantatiilor Viticole cu Declaratia de productie si/sau cu Declaratia de stocuri produse vinicole
- Achizitionarea de utilaje noi, instalatii, echipamente si mijloace de transport specializate in scopul colectarii materiei prime si/sau comercializarii produselor agro-alimentare in cadrul lanturilor alimentare integrate
- Cheltuieli generate de  imbunatatirea controlului intern al calitatii si conformarea cu noile standarde  impuse de legislatia europeana pentru procesarea si comercializarea produselor agro-alimentare
- Cheltuieli aferente marketingului produselor obtinute (ex. echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor).

Pentru o consultanta gratuita va rugam completati datele dvs in FORMULAR (click pe link). Va vom contacta in 2 zile lucratoare.


 

Related items

Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună este progresul, să lucrezi împreună este succesul.
Henry David Thoreau