Splaiul Unirii nr. 6, clădirea B3A, etaj 4, modul 3, sector 4, București, România
0733.000.034 / 0772.295.840 office@younique.ro

Noutăți

Top 5 finanțări nerambursabile / fonduri europene ale anului 2020

Noutati fonduri nerambursabile

Turism, pensiuni

turism si pensiuni

 Programele de finantare prin PNDR nu au fost lansate inca in 2019

Submasura 6.2 - Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale 2017

1. Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile:
- Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole: PFA, I.I., I.F.
- SRL (micro-intreprinderi si intreprinderi mici din spatiul rural)

2. Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile:
 -Constructia si modernizarea de hale de productie, de prestari servicii
 -Constructia si modernizarea de agropensiuni
 -Achizitia de echipamente de productie si prestari de servicii
 -Fabrici de peleti
 -Ateliere pentru fabricarea de textile
 -Service auto
 -Prestarea de servicii IT, de audit, contabilitate
 -Prestarea de servici fotografice si video (evenimente)
 -Prelucrarea lemnului
 -Activitati medicale umane si veterinare
 -Cheltuieli cu salarii, chirii, materii prime si materiale (capital de lucru)
 -Alte activitati de productie si servicii

3. Valoarea sprijinului nerambursabil (100% fara contributie proprie)
 -50.000 de euro pentru prestari de servicii
 -70.000 de euro pentru activitati de productie, medicale, veterinare, agropensiuni

Sprijinul se va acorda in doua transe, astfel:
Avans 70% dupa semnarea Contractului de Finantare cu AFIR
o 35.000 de euro pentru servicii
o 49.000 de euro pentru productie, medicale, veterinare, agropensiuni
Diferenta de 30% dupa implementarea afacerii

 

Submasura 6.4 - Sprijin pentru investitii in creearea si dezvoltarea de activitati neagricole in zone rurale 2017

1. Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile:
-Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole: PFA, I.I., I.F.
-SRL (micro-intreprinderi si intreprinderi mici din spatiul rural)

2. Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile:
-Constructia si modernizarea de hale de productie, de prestari servicii
-Constructia si modernizarea de agropensiuni
-Achizitia de echipamente de productie si prestari de servicii
-Fabrici de peleti
-Ateliere pentru fabricarea de textile
-Service auto
-Prestarea de servicii IT, de audit, contabilitate
-Prestarea de servici fotografice si video (evenimente)
-Prelucrarea lemnului
-Activitati medicale umane si veterinare
-Cheltuieli cu salarii, chirii, materii prime si materiale (capital de lucru)
-Alte activitati de productie si servicii

3. Valoarea sprijinului nerambursabil: maxim 200.000 de euro

-70% pentru prestari de servicii
-90% pentru activitati de productie, medicale, veterinare, agropensiuni

Proiectul functioneaza pe principiul rambursarii cheltuielilor (beneficiarul face plata in proiect din fonduri proprii urmand a i se rambursa partea nerambursabila de 70% sau 90% din cheltuiala efectuata)

Detalii suplimentare puteti obtine de la consultantii nostri.

FONDURI NERAMBURSABILE

Fonduri jos pe alte pagini

Beneficiari eligibili (fermieri): PFA, I.I., SRL, societati agricole, cooperative, grupuri de producatori, SCA, SCS, SA Mai mult
Submasura 4.3 - componenta a1) "Infrastructura de Irigatii" Mai mult
Axa 4, DMI 4.2 "Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi" Mai mult
Masura 221 "Prima împădurire a terenurilor agricole" Mai mult
Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună este progresul, să lucrezi împreună este succesul.
Henry David Thoreau