Splaiul Unirii nr. 6, clădirea B3A, etaj 4, modul 3, sector 4, București, România
0733.000.034 / 0772.295.840 office@younique.ro

Noutăți

Top 5 finanțări nerambursabile / fonduri europene ale anului 2020

Noutati fonduri nerambursabile

Activitati non-agricole

Fonduri europene pentru județele GIURGIU și TELEORMAN

Activitati ne agricole

Finanțare europeană nerambursabilă: 60.000 €

Intensitatea finanțării: 90%


Localizarea INVESTIȚIEI în județele: GIURGIU și TELEORMAN:

Județul  GIURGIU:

 • Bulbucata
 • Găiseni
 • Ghimpați
 • Iepurești
 • Letca Nouă
 • Mârșa
 • Roata de Jos
 • Vânătorii Mici

Județul  TELEORMAN:

 • Mereni
 • Videle

Investiții / Cheltuieli eligibile:

 • construcţia, extinderea, modernizarea şi dotarea clădirilor
 • achiziţia de echipamente şi dotări aferente activităţii neagricole
 • investiții în producerea / utilizarea energiei din surse regenerabile
 • investiţii necorporale: achiziţie sau creare de software, licenţe
 • cheltuieli cu consultanţa, proiectare şi inginerie aferente proiectului

Tipuri de investiţii:

1) Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole:

 • fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton;
 • fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
 • activități de prelucrare a produselor lemnoase;
 • industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente;
 • fabricare produse electrice, electronice,
 • producerea de produse electrice, electronice, și metalice, mașini, utilaje și echipamente, producția de carton etc.

2) Investiții pentru activități meșteșugărești:

 • activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.)

3) Investiții legate de furnizarea de servicii:

 • servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;
 • servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice;
 • servicii de consultanță, contabilitate, juridice, audit;
 • activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice;
 • servicii tehnice, administrative, etc.

4) Investiții pentru infrastructură în unitățile de primire turistică de tip agro-turistic, proiecte de activități de agrement și alimentație publică;

5) Investiții pentru producția de combustibil din biomasă (ex.: fabricare de peleți și brichete) în vederea comercializării.


Cheltuieli eligibile cu mijloacele de transport specializate:

Sunt acceptate pentru finanțare următoarele tipuri de mijloace de transport: Ambulanță umană; Autospecială pentru salubrizare; Mașină specializată pentru intervenții, prevazută cu nacelă pentru execuția de lucrări la înălțime; Autocisternă pentru produse nealimentare (doar autocisternă pe autoşasiu - exclus cap tractor și remorcă autocisternă sau una din ele separat); Mașină de măturat carosabilul; Auto betonieră; Autovidanjă; Utilaj specializat pentru împrăștiere material antiderapant (este eligibil doar dacă echipamentul este montat direct pe autoșasiu, fară a putea fi detașat); Mijloc de transport de agrement (ex.: ATV, biciclete, trotinete etc.), alte mijloace de transport specializate pentru activitatea propusă prin proiect.

Ambulanța veterinară, mașina de transport funerar sunt eligibile.

 

Tipuri de ambarcațiuni ce pot fi achiziționate:

 1. bărci cu rame, canotci, caiace, canoe, bărci cu vele
 2. ambarcațiuni sportive de agrement cu mecanism de propulsare cu pedale (hidrobiciclete)
 3. ambarcațiuni de agrement autopropulsate tip barcă cu motor și barca cu vele și motor destinate transportului turiștilor

Depunere proiecte până la 31 martie 2020


Solicită o consultanță gratuită prin email sau la numerele de telefon de mai jos:

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

telefon: 0722.496.968 | 0733.000.034


Poate te intereseaza ...
Antreprenor in 7 pasi curs 2
Prima ta firmă? Ai deja un business?

Investește în tine și participă
între 24 - 26 februarie 2020 la cursul
"Antreprenor în 7 pași", ediția a-2-a

 

Pentru detalii click: AICI

 

FONDURI NERAMBURSABILE

Fonduri jos pe alte pagini

Beneficiari eligibili (fermieri): PFA, I.I., SRL, societati agricole, cooperative, grupuri de producatori, SCA, SCS, SA Mai mult
Submasura 4.3 - componenta a1) "Infrastructura de Irigatii" Mai mult
Axa 4, DMI 4.2 "Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi" Mai mult
Masura 221 "Prima împădurire a terenurilor agricole" Mai mult
Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună este progresul, să lucrezi împreună este succesul.
Henry David Thoreau