Splaiul Unirii nr. 6, clădirea B3A, etaj 4, modul 3, sector 4, București, România
0733.000.034 / 0772.295.840 office@younique.ro

Noutăți

Top 5 finanțări nerambursabile / fonduri europene ale anului 2020

Noutati fonduri nerambursabile

Utilaje si constructii

utilaje si constructii

 

Programul Operational Regional - POR 2.2

Axa Prioritara 2 - Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii

Prioritatea de investitii 2.2 - Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor (POR 2.2)

 

Data lansare apel de depunere proiecte prin platforma mySMIS: martie 2019

Valoarea finantarii nerambursabile: intre 1.000.000 euro si 5.000.000 euro (posibil sa se modifice limitele intre 500.000 euro si 3.000.000 euro)

Intensitatea finantarii: 70% - microintreprinderi si intreprinderi mici, 60% - intreprinderi mijlocii

Nota: Prin exceptie, contributia maxima a programului la cheltuielile eligibile aferente serviciilor de proiectare si asistenta tehnica este de 50%, indiferent de categoria IMM in care se incadreaza solicitantului proiectul

Durata maxima a proiectului: 12 luni (cu posibilitatea restransa de prelungire la 24 de luni)

Regiuni eligibile: sunt eligibile toate regiunile tarii, cu exceptia regiunii Bucuresti-Ilfov si ITI Delta Dunarii

 

Solicitanti eligibili:

 • IMM-uri care realizeaza investitii in mediul urban cu un numar mediu de angajati: 3 – 249 in anul 2018
 • IMM-uri care realizeaza investitii in mediul rural cu un numar mediu de angajati: 50 – 249 in anul 2018
 • Societatea a fost infiintata inainte de 03.01.2018
 • Societatea are profit din exploatare in anul 2018
 • Investitii localizate in toate regiunile de dezvoltare, cu exceptia: Bucuresti-Ilfov, ITI Delta Dunarii

  

Investitii eligibile:

 • Achizitia de echipamente si utilaje tehnologice
 • Instalatii/echipamente pentru eficienta energetica si surse regenerabile
 • Investitii in active necorporale (software, programe informatice, licente etc)
 • Consultanta, proiectare, obtinere avize, acorduri, autorizatii, studii de teren
 • Constructii si instalatii
 • Realizarea de lucrari de constructii si instalatii pentru hale de productie si cladiri pentru prestari servicii

 

Activitati eligibile:

Industria textila, prelucrare lemn, prelucrare hartie si carton, industria tipografica, fabricarea produselor farmaceutice, fabricarea ambalajelor, industria metalurgica, fabricarea cimentului si produselor din beton, fabricarea motoarelor, fabricarea echipamentelor electrice, fabricarea utilajelor, fabricarea de mobila, reciclare, lucrari de constructii, turism, IT si telecomunicatii, architectura si inginerie, activitati medicale si stomatologice, activitati sportive si recreative.

Proiectul poate fi depus pe mai multe coduri CAEN, cu conditia ca acestea sa fie auxiliare si sa deserveasca acelasi flux productiv/prestari servicii/lucrari.

Analiza eligibilitatii:

Pentru analiza sunt necesare urmatoarele informatii din Situatiile financiare anuale:

 1. Active totale – date la 31.12.2018
 2. Datorii totale – date la 31.12.2018
 3. Rezultat net – date la 31.12.2017 si 31.12.2018
 4. Capitaluri proprii – date la 31.12.2018
 5. Numar mediu de angajati – date la 31.12.2017 si 31.12.2018
 6. Codul CAEN pe care se intentioneaza a se elabora proiectul.
 7. Certificat constatator din care sa reiasa data la care codul CAEN al proiectului a fost autorizat, conform ART.15 din legea 359/2004.

Punctajul proiectului si criterii de selectie:

GRILA

Punctaj

1.1 Clasa CAEN

15

a) 13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,25,26,27,28,29,31,32,33

15

b) altele decat cele de la a)

10

1.2 Previzionarea economico - financiara ca urmare a implementarii proiectului, in cel de al-doilea exercitiu financiar complet dupa implementarea investitiei

21

1.2.1. Rata solvabilitatii generale (Active totale / Datorii totale)

7

a) >= 4

7

b) >= 3 si  < 4

4

c) >= 2 si  < 3

2

d) < 2

0

1.2.2. ROE (Rezultat net / Capitaluri proprii)

7

a) >= 7%

7

b) >= 6% si  < 7%

4

c) >= 5% si  < 6%

2

d) < 5%

0

1.2.3. Rata crestere profit din exploatare la finalul celui de al doilea exercitiu financiar complet dupa implementarea investitiei, fata de anul anterior depunerii cererii de finantare

7

a) >= 20%

7

b) >= 10% si  < 20%

4

c) >= 0% si  < 10%

2

d) < 0%

0

1.3 Experienta in domeniu (la nivel de CAEN, in functie de data autorizarii activitatii la Reg Com)

17

a) >= 7 ani

17

b) >= 5 si  < 7 ani

10

c) >= 2 si  < 5 ani

5

D) < 2 ani

0

2. Capacitatea fin si operationala a solicitantului

26

2.1.1. Rata solvabilitatii generale (Active totale / Datorii totale)

9

a) >= 2

9

b) >= 1,5 si  < 2

6

c) >= 1 si  < 1,5

3

d) < 1

0

2.1.2 Rata rentabilitatii financiare ROE (Rezultat net / Capitaluri proprii)

9

a) >= 5%

9

b) >= 3% si  < 5%

6

c) >= 1% si  < 3%

3

b) < 1%

0

2.1.3. Rata crestere profit N fata de N-1

8

a) >= 20%

8

b) >= 10% si  < 20%

5

c) >= 0% si  < 10%

3

d) < 0%

0

3. Respectarea principiilor de DD, egalitate sanse

15

3.1. imbunatatire mediu si eficienta energetica

9

a) utilizarea surselor regenerabile de energie

3

b) retehnologizarea / achizitionarea echipamentelor mai eficiente energetic (inclusiv iluminat in spatiile de productie)

3

c) minimizarea la sursa a deseurilor generate. Cresterea gradului de recuperare si reciclare a deseurilor

3

3.2 Investitia incl masuri de asigurare a egalitatii se sanse si tratament

6

a) adaptarea infrastructurii, inclusiv a echipamentelor si utilajelor pt accesul si operarea de catre persoane cu dizabilitati

3

b) angajarea de persoane din categorii defavorizate

3

4. Concentrarea strategica a investitiilor

6

a) societatea propune un proiect in baza unei SDL selectate in cadrul POR, axa 7

2

b) proiectul se incadreaza intr-o strategie integrata de dezv urbana (SUD) finantabila in cadrul axei 4 POR - dezv urbana

2

c) societatea propune un proiect in baza unei ALTE strategii de dezv locala / nationala

2

TOTAL

100

Nota:

Cererile de finantare (proiectele) sunt evaluate in ordinea depunerii acestora in platforma mySMIS. Proiectele ce obtin in urma evaluarii un punctaj de minim 75 de puncte intra direct in etapa de precontractare cu Autoritatea de Management.

FONDURI NERAMBURSABILE

Fonduri jos pe alte pagini

Beneficiari eligibili (fermieri): PFA, I.I., SRL, societati agricole, cooperative, grupuri de producatori, SCA, SCS, SA Mai mult
Submasura 4.3 - componenta a1) "Infrastructura de Irigatii" Mai mult
Axa 4, DMI 4.2 "Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi" Mai mult
Masura 221 "Prima împădurire a terenurilor agricole" Mai mult
Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună este progresul, să lucrezi împreună este succesul.
Henry David Thoreau